Waterbodemonderzoek Kalkhaven te Dordrecht

Project aan de Kalkhaven te DordrechtMechanisch boren vanaf een werkschip Daemen Milieutechniek heeft in samenwerking met Tritium Advies een mooi project uitgevoerd aan de Kalkhaven te Dordrecht. Probleemstelling De Kalkhaven wordt in opdracht van de gemeente Dordrecht opnieuw ingericht. Tritium Advies is door de gemeente Dordrecht benaderd voor de uitvoering van een nader bodemonderzoek. Aanleiding…

Verspreidingsonderzoek van VOCl

In het kader van een verspreidingsonderzoek van VOCl (Vluchtige organochloorverbindingen) in het grondwater heeft Daemen Milieutechniek op een locatie te Hoeven diverse peilbuizen met de sonische boorstelling geplaatst. Met behulp van de Aqualock Sampler is eerst de exacte diepte van de kleilagen in beeld gebracht.  Vervolgens vond de bepaling van de juiste dieptes van de peilbuis filters plaats.…

Archeologisch onderzoek

Ook in het kader van archeologisch onderzoek wordt Daemen Milieutechniek ingeschakeld. Zo zijn er in opdracht van een archeologisch adviesbureau, verscheidene projecten uitgevoerd in de regio Almere. Het doel van archeologisch onderzoek is om de archeologische waarde van een gebied te bepalen alvorens hier werkzaamheden in de grond gaan plaatsvinden. Daemen Milieutechniek boort tot dieptes die…

Verspreidingsspoed voormalige stortplaatsen

In het kader van het project “Verspreidingsspoed voormalige stortplaatsen” van de provincie Limburg heeft Daemen milieutechniek in samenwerking met Tritium Advies bij 102 stortplaatsen, verspreid door de provincie Limburg, peilbuizen geplaatst. Het doel van de peilbuizen is om mogelijk uitstromende grondwaterverontreinigingen uit de voormalige stortplaatsen te constateren. In verband met de plaatselijke bijmengingen met grind…