In het kader van onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van vluchtige stoffen Kan Daemen Milieutechniek B.V. meerdere peilbuizen plaatsen tot verschillende dieptes voor inkadering van een bodemverontreiniging met vluchtige stoffen.

Verspreidingsonderzoek van VOCl

In het kader van een verspreidingsonderzoek van VOCl (Vluchtige organochloorverbindingen) in het grondwater heeft Daemen Milieutechniek op een locatie te Hoeven diverse peilbuizen met de sonische boorstelling geplaatst. Met behulp van de Aqualock Sampler is eerst de exacte diepte van de kleilagen in beeld gebracht.  Vervolgens vond de bepaling van de juiste dieptes van de peilbuis filters plaats.…