Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van diepere stijghoogten) vast te stellen, of voor bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.

Verspreidingsonderzoek van VOCl

In het kader van een verspreidingsonderzoek van VOCl (Vluchtige organochloorverbindingen) in het grondwater heeft Daemen Milieutechniek op een locatie te Hoeven diverse peilbuizen met de sonische boorstelling geplaatst. Met behulp van de Aqualock Sampler is eerst de exacte diepte van de kleilagen in beeld gebracht.  Vervolgens vond de bepaling van de juiste dieptes van de peilbuis filters plaats.…

Verspreidingsspoed voormalige stortplaatsen

In het kader van het project “Verspreidingsspoed voormalige stortplaatsen” van de provincie Limburg heeft Daemen milieutechniek in samenwerking met Tritium Advies bij 102 stortplaatsen, verspreid door de provincie Limburg, peilbuizen geplaatst. Het doel van de peilbuizen is om mogelijk uitstromende grondwaterverontreinigingen uit de voormalige stortplaatsen te constateren. In verband met de plaatselijke bijmengingen met grind…