Een partij kan als vaste bodem (in-situ) gekeurd worden of in ontgraven toestand (depot, ex-situ).