Volle avegaar boor stelling

Demonstratieboringen voor Saxion Archeologie

Daemen Milieutechniek begeleidt demonstratieboringenSaxion Archeologie Wat vertellen bodemresten over de bergplaats van mogelijke archeologische vondsten en hoe werkt het opgraven daarvan vervolgens? Veldonderzoek, dat is waar het deze weken om draait voor de studenten aan de hbo-opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion. Daemen Milieutechniek droeg een praktisch steentje bij en verzorgde enkele demonstratieboringen. Deze week begeleidde…