Mechanisch boren Daemen

Overzicht projectlocaties 2019

Overzicht projectlocaties 2019Terugblik 2019 Van mechanische boringen op het Circuit in Zandvoort tot aan boringen op een ponton in de haven van Antwerpen. Bij Daemen Milieutechniek werken we aan de meest uiteenlopende projecten. Groot of klein, voor een aantal maanden of voor een dag. Wat voor project het ook is, onze klanten kunnen rekenen op…

Archeologisch booronderzoek waterbodem

Archeologisch booronderzoek in Markermeer

Archeologisch booronderzoek in MarkermeerRaai boringen in de waterbodem Vorige week heeft Daemen Milieutechniek in samenwerking met EARTH buitendijkse aqualock boringen geplaatst in de bodem van het Markermeer in Noord- Holland. Markermeerdijken De Alliantie Markermeerdijken is bezig met de voorbereiding op de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. Bij de versterking van…

Daemen Milieutechniek

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 2019 Daemen Milieutechniek

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek 2019 Daemen MilieutechniekBedankt voor uw feedback! Hoe wordt de dienstverlening van Daemen Milieutechniek ervaren? Bevelen opdrachtgevers ons aan bij anderen? Zijn er punten op het gebied van kennis, kwaliteit of service die nog beter kunnen? In oktober 2019 zijn we middels een online tevredenheidsenquête onder klanten, op zoek gegaan naar de antwoorden op…

Volle avegaar boor stelling

Demonstratieboringen voor Saxion Archeologie

Daemen Milieutechniek begeleidt demonstratieboringenSaxion Archeologie Wat vertellen bodemresten over de bergplaats van mogelijke archeologische vondsten en hoe werkt het opgraven daarvan vervolgens? Veldonderzoek, dat is waar het deze weken om draait voor de studenten aan de hbo-opleiding Archeologie van Hogeschool Saxion. Daemen Milieutechniek droeg een praktisch steentje bij en verzorgde enkele demonstratieboringen. Deze week begeleidde…